Portal w rozbudowie, materiały mogą posłużyć do pracy dyplomowej, szukam promotora, jak jest ktoś zainteresowany, 2 lata jeszcze potrzebuje co najmniej by to skończyć...

 

Komunikacja niewerbalna to przede wszystkim nasza mowa ciała, czasu, przestrzeni oraz wygląd zewnętrzny. Wielu specjalistów i ekspertów, zajmujących się badaniem przekazywanych przez nas informacji, uważa, że komunikacja niewerbalna oraz mowa ciała, stanowi ponad 50 proc. komunikatu, który przekazujemy w interakcji osobie, z którą rozmawiamy. Do podstawowych elementów komunikacji niewerbalnej zaliczamy: gesty, ekspresje mimiczne, postawę ciała, dotyk, strefy dystansu komunikacyjnego, zapach, kontakt wzrokowy, a nawet wygląd. Zanim jednak wyjaśnimy definicję: komunikacja niewerbalna oraz mowa ciała, skupmy się przez chwilę na ich składowych, mianowicie: 


Gesty: najczęściej wzmacniają przekaz wokalny, jednak zdarza się, że mogą całkowicie zastępować słowa. Jedną z ciekawszych klasyfikacji gestów zaproponował Paul Ekman i Wallace
 Friesen. W ich semiotycznej (czyli pochodzącej od znaku) klasyfikacji pojawiło się 5 odmian gestów, mianowicie: emblematy, regulatory, ilustratory, adaptatory oraz wskaźniki emocji. Ogólnie rzecz ujmując gestami nazywamy półkoliste, zamaszyste i wszystkie inne ruchy rąk i dłoni, które mogą pojawiają się podczas rozmowy. Więcej ciekawostek o gestach i innych elementach komunikacji niewerbalnej znajdziecie w poddziałach na stronie głównej portalu. Komunikacja niewerbalna - gesty

 

Ekspresje mimiczne: stanowią najważniejsze źródło pozwalające stwierdzić nam czy ktoś jest zadowolony i szczęśliwy, czy też smutny i przygnębiony . Zazwyczaj osoba uśmiechnięta ma w stosunku do nas dobre intencje, jednak uśmiech może kamuflować prawdziwe emocje. Przypadek odmienny jest wtedy, gdy ktoś jest zły bądź niezadowolony. To właśnie ekspresje mimiczne pozwalają nam odkodować jakie emocje i nastawienie ma w stosunku do nas osoba, z którą rozmawiamy. Komunikacja niewerbalna - ekspresje mimiczne

Postawa ciała: całkiem niesłusznie przyjęło się uważać, że osoba która splata ręcę, czy nogi - jest zdenerwowana czy zamknięta. Być może jest w tym trochę racji, jednak nie do końca. Literatura wskazuje, że zawsze lepiej jest stać prosto z luźno skierowanymi rękoma w zdłuż ciała. Postawa ciała - każdy ma własną opinię jak tak naprawdę powinno wyglądać idealna prezentowana przez nas poza. Komunikacja niewerbalna - postawa ciała

Zapach: gra pierwsze skrzypce w relacjach personalnych i społecznych. Już 8 molekuł substancji zapachowej jest w stanie wywołać pobudzenie niezbędne do pojawienia się odczucia zapachu. To dzięki jamie nosowej oraz znajdującym się w jej wnętrzu receptorom włoskowym jesteśmy w stanie wyczuć zapach. Perfumy mogą podnieść pozytywne wrażenie odnoszące się do danej osoby, nieprzyjemny zapach natomiast sprowadza je do pierwiastka. Komunikacja niewerbalna - zapach


Strefy dystansu komunikacyjnego: Amerykański etnolog, czyli specjalista z zakresu wiedzy odnoszącej się do danej kultury – Edward T. Hall, zaproponował podział stref dystansu na 4 przestrzenie komunikacyjne. Pierwszą z nich jest wewnętrzna i zewnętrzna strefa intymna (od 0 do 1,5 stopy). Drugą strefą dystansu jest przestrzeń osobista zakreślająca się w przedziale od 1,5 do 4 stóp. Trzecią strefa dystansu komunikacyjnego waha się w przedziale od 4 do 12 stóp. Natomiast czwartą strefą dystansu jest przestrzenią publiczna, zakreślająca się w przedziale wynoszącym pow. 12 stóp. Komunikacja niewerbalna - strefy dystansu komunikacyjnego

 

Dotyk: komunikacja niewerbalna to również dotyk. Jest to wywieranie ucisku na nasze ciało bądź ciało innej osoby. To głównie dzięki naszym dłoniom możemy przywitać się z inną osobą, podając jej rękę lub witając się policzkami przez „buziaka”. Dotyk ponadto klasyfikowany jest na trzy kategorie, mianowicie: dobry, przypadkowy oraz mało elegancki. Komunikacja niewerbalna - dotyk


Kontakt wzrokowy
: Spojrzenie jest jednym z najważniejszych elementów omawianego przez nas zagadnienia, mianowicie kontakt wzrokowy wchodzi w skład "złotego trójką" komunikacji niewerbalnej. Między innymi dzięki spojrzeniu możemy przypuszczać, czy ktoś faktycznie jest nami zauroczony, czy też nie. Jeżeli nasze spojrzenie jest krótkie, a nasz wzrok jest „rozbiegany” komunikujemy lekceważenie. To samo dotyczy zbyt długiego wpatrywania się w oczy naszego rozmówcy. Zbyt długie wpatrywanie się oznacza może oznaczać wrogość bądź nietakt. Komunikacja niewerbalna - kontakt wzrokowy

Wygląd: specjalista mowy ciała, uważa, że wygląd zewnętrzny jest ważnym elementem w komunikacji, a precyzuje ten termin następująco: wygląd to wykożystanie wrażenia do wywierania wpływu na innych, "wygląd i styl" - temu zagadnieniu poświęcony został odrębny dział w naszym portalu.


 

Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, mowa niewerbalna - definicja oraz podstawowe omówienie pojęć:

Komunikacja niewerbalna to lustrzane odbicie naszego nastawienia, przeżywanych stanów emocjonalnych oraz statusu materialnego. Może ona odnosić się do jednego bądź wszystkich wymienionych elementów, jednak wcale nie musi odzwierciedlać stanu faktycznego, którego za jej pomocą prezentujemy. Zdarza się że osoby dość zamożne ubierają się skromnie, a biedniejsze – dostojnie. Komunikacja niewerbalna, czyli to co prezentujemy swoją osobą w danej sytuacji, może się zmieniać w zależności od miejsca oraz czasu, w których to ktoś może przyjąć obiektywne bądź subiektywne wnioski odnoszące się do naszej osoby.

 

Mowa ciała jest pojęciem zdecydowanie węższym niż komunikacja niewerbalna. Mowa ciała definiowana jest poprzez: grymas twarzy, gestykulację, kontakt wzrokowy, postawę oraz wszystkie pozostałe ruchy ciała. Mowa ciała bardzo często nazywana jest Kinezą i musimy pamiętać, że jej precyzyjne definiowanie nie ma nic wspólnego z naszym wyglądem, ubraniami i innymi rzeczami, które nosimy. Mowa ciała w niektórych przypadkach jest więc również kontaktem wzrokowym (spojrzeniem) oraz strefami dystansu komunikacyjnego - strefą intymną (dotyk).

Mowa niewerbalna jest pojęciem zdecydowanie szerszym niż mowa ciała. Mowa niewerbalna to hybryda komunikacji niewerbalnej, wokalnej oraz pozawerbalnej. Jak widać, składa się ona z trzech wzajemnie na siebie oddziałujących elementów:

Komunikacja wokalna - w skład dźwiękowych komponentów wypowiedzi (komunikacji wokalnej) wchodzą: głośność, ton, tempo, trwałość, rytmiczność, barwa, artykulacja, wymowa oraz cisza. Komunikacja wokalna może zdradzać prawdziwe intencje nadawcy. Więcej ciekawostek o komunikacja wokalna

Komunikacja pozawerbalna to wykorzystywanie podczas dialogu bądź monologu, przekazu który nie ma werbalnego znaczenia, np.: „eee” bądź „yyy”.

 

Albert Mehrabian (amerykański naukowiec badający zachowania niewerbalne) wnioskuje, że 55% informacji czerpiemy z komunikacji niewerbalnej, 38% z tonu głosu, a tylko 7% z komunikatów werbalnych. Z tego podziału wynika jasno, że komunikacja werbalna jest tylko małą częścią komunikatu, który otrzymuje od nas odbiorca. Poniżej przedstawiony został rysunek przedstawiający zawartość procentową komunikacji w kontekście emocji (wg Alberta Mehrabiana). Pamiętajmy jednak, że nikt nie powiedział, że ramy procentowej zawartości komunikatu muszą być sztywne, a oznacza to, że w zależności od kontekstu mogą się one zmieniać.

Zawartość % komunikacji

Komunikacja niewerbalna jest stabilnym wskaźnikiem emocji, pozwalającym określić stosunek nadawcy komunikatu do otoczenia. Wielu naukowców uważa, że ponad 50 proc. komunikatu, jaki wysyłamy, to właśnie komunikacja niewerbalna. Istnieją również hipotezy, iż ludzie posługiwali się gestami znacznie wcześniej niż zaczęli mówić. Jednym z pierwszych badaczy, który próbował potwierdzić tezę o tym, iż niektóre sygnały niewerbalne są wrodzone, był angielski specjalista w dziedzinie nauk przyrodniczych - Charles Darwin  W swoich badaniach zaprezentował dokładne opisy i zdjęcia, uniwersalnych sygnałów mimicznych, wokalnych oraz gestykulacyjnych, które potwierdzały jego tezę. W swoich wnioskach Darwin posunął się jeszcze dalej i twierdził, iż u większości ludzi, jak i również zwierząt, ekspresje mimiczne mają podłoże instynktowne, a nie wyuczone. Sygnały niewerbalne, poza tym, iż mogą doprowadzić do zdemaskowania naszych zamiarów, mogą „działać” również w drugą stronę, a więc kamuflować je. Nigdzie nie przeczytałem, że Charles Darwin zaprzeczał bądź negował fakt, iż to Bóg stworzył wszechświat. Najlepszy „inżynier”, jakim według wiary jest Bóg, stworzył m.in. podwójną helisę kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), który jest w stanie samodzielnie modyfikować się i dostosowywać do panujących zmian zachodzących na kuli ziemskiej. Najlepszym przykładem na to, że struktura podwujnej helisy DNA jest w stanie samodzielnie się zmieniać i modyfikować, jest "konwergacja" (konwergencja) – czyli uzyskanie przez dwa odrębne gatunki, podobnych: możliwości, umiejętności bądź wyglądu.

Zachęcam do polubienia naszego fun page'u na Facebook'u - będzie nam bardzo miło jak nas polubicie: oto link: Komunikacja Niewerbalna

 

 

Zaciekawiła Cię ta tematyka?  Zapraszam do zapoznania się z podstronami na stronie głównej, innymi działami oraz do poddziału "Nasze blogi" w dziale "Blog", gdzie znajdziesz te same informacje napisane innymi słowami i wzbogacone o inne treści. www.komunikacjaniewerbalna.blog.pl

 

 

Komunikacja niewerbalna oraz mowa ciała to tematy nadrzędne w naszym portalu. Już niebawem  przygotujemy materiał dotyczący "systemów komunikacji niewerbalnej" który to z pewnością was zainteresuje. Ponadto już niebawem wyjaśnimy spokrewnione terminy, blisko związane z omawianym przez nas zagadnieniem, mianowicie:

- komunikacja werbalna

- komunikacja interpersonalna

- komunikacja masowa

 

Autor: Roland Drmla